Huisartsen Epe-Oene

Welkom op de gezamenlijke website van de huisartsen in de regio Epe-Oene. De huisartsenpraktijken in Epe en Oene werken samen in diverse gezondheidsprogramma’s met als doel betere zorg in de regio te kunnen verlenen. Daarbij kunt u onder andere denken aan de diverse zorgprogramma’s op het gebied van Diabetes, COPD, Ouderen zorg, CVRM, GLI en POHGGZ. U kunt daar meer over lezen op deze website.

DIABETES

Het diabetes programma van de huisartsengroep Epe-Oene is ingericht om diabetes vroegtijdig op te sporen, te behandelen maar met name om deze te voorkomen.

OUDERENZORG

Initiatieven gericht op multidisciplinaire zorg voor ouderen onder regie van de huisarts hebben in de eerste lijn zeker kans van slagen, vooral als er ook een breed palet aan consultatiemogelijkheden door professionals uit andere echelons ontstaat.

COMPLEXE WONDZORG

Complexe wondzorg wordt gezamenlijk door alle praktijken ingezet in samenwerking met de uitvoerende aanwezige thuiszorgorganisaties. Dit heeft als doel de kwaliteit van complexe wondzorg verbeteren en te zorgen dat complexe wonden sneller kunnen genezen.

CVRM

De huisartsen in de regio Epe-Oene werken samen op het gebied van preventie en risicomanagement bij hart- en vaatziekten.

GLI

De huisartsen in de regio Epe-Oene faciliteren de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) zodat mensen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten hun leefstijl kunnen verbeteren.

COPD

Als huisartsen willen we u graag, samen met de andere zorgverleners, goede zorg geven en u helpen om te gaan met COPD.

POH GGZ

De POH GGZ wordt gezamenlijk door de praktijken ingezet. Deze functie richt zich op het ondersteunen of aanvullen van de huisartsen bij een optimale behandeling, consultatie of door- en terugverwijzing naar de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

DOE MEE MET DE WANDELCLUB

Speciaal voor mensen met diabetes

  • Speciaal voor diabetici ingeschreven bij één van de huisartsen in Epe-Oene
  • Actieve begeleiding
  • Samen met andere diabetici
  • Blijf fitter & gezonder
  • Elke maandag en dinsdag in Epe
  • Elke donderdag in Oene
  • Slechts € 1.- per keer