Aangepaste huisartsenzorg in Epe per 16 maart i.v.m. Corona virus

LET OP: BERICHT IS VEROUDERD, NEEM CONTACT OP MET UW EIGEN HUISARTS VOOR ACTUELE STAND AANGEPASTE ZORG

Beste patiënten,
In verband met de wereldwijde uitbraak van het Corona virus hebben wij in overleg met de Regionale Organisatie van Acute Zorg en de collega huisartsen in Epe en Oene besloten om per 16 maart alleen nog maar spoedzorg te verlenen.

Alleen spoedzorg – wel telefonisch bereikbaar!
Dit betekent dat alle reguliere controles en spreekuren komen te vervallen. Mocht u de komende dagen een afspraak bij ons hebben staan, dan nemen wij met u contact op voor het wijzigen van de afspraak. De huisartsen en assistentes zijn wel telefonisch bereikbaar en zullen wel de spoedzorg verlenen, bijvoorbeeld bij ernstige buikpijn etc.  U kunt uw huisarts via het reguliere nummer bereiken.

Probeer te voorkomen dat u het Corona virus krijgt of aan anderen geeft.
– was uw handen vaak met zeep
– nies en hoest in uw elleboog.
– gebruik papieren zakdoekjes
– geef anderen geen hand

Blijf thuis bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen,verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden).
– u hoeft bij deze klachten niet getest te worden.
– blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
– bel de huisarts als u steeds zieker wordt of moeilijker ademt.

Bent u ouder dan 70, of heeft u een chronische ziekte? Bel dan direct uw huisarts of huisartsenpost als u:
– koorts heeft (meer dan 38 graden)
– en hoest of moeilijk ademt.
– ga niet naar de huisarts toe. 

In onderstaand filmpje wordt ook heldere informatie gegeven over het Corona virus:

Wij wensen u en uw naasten veel sterkte in deze spannende periode.

Met vriendelijke groet
Dr van Alfen
Dr Boon
Dr Hut
Dr Heemskerk-Maat
Dr van Rij en dr de Smit
Dr Stijntjes en dr Mantel-Hendriks

Wondverpleegkundige Jolanda van der Vegte

‘Ik breng onze zorg dichter bij de patiënten’

Jolanda van der Vegte is wondverpleegkundige bij de coöperatie Huisartsen Epe-Oene. Ze is hier sinds begin dit jaar werkzaam om de wondzorg op zich te nemen voor al onze patiënten uit Epe en Oene. In dit artikel vertelt ze over haar werk. “Ik ondersteun de huisartsen. Ik neem hen het nodige werk uit handen en probeer onze zorg dichter bij de patiënten te brengen.”

Jolanda komt veel bij de mensen thuis om wonden te verzorgen. Soms zelfs wel een paar keer per week. In dit vergrijzende gebied (in de regio rondom Epe zijn er de helft meer 75-plussers in vergelijking met het landelijk gemiddelde) is dergelijke zorg zeer waardevol te noemen. “Ja, het zijn veelal oudere mensen waar ik kom. Die groep stoot zich nog wel eens en dat levert vervolgens best wel eens complexe wonden op die niet zo snel genezen.” Daarbij is deze groep patiënten vaak niet zo mobiel om even snel naar de huisarts te gaan. “Maar ik kom ook wel eens bij jongere mensen. Bij mensen die bepaalde medicijnen gebruiken, gaat een wond moeilijker dicht. Dat geldt ook voor de groep personen die diabetes, hart- en vaatziekten of overgewicht hebben.”
Het is kortom erg handig dat Jolanda van der Vegte voor de huisartsen in Epe en Oene naar de patiënten toegaat om hen te helpen met de wondzorg. “Ik geef hen onder andere ook schoonmaaktips zodat ze hun wond zelf schoon kunnen houden.”

Aanspreekpunt richting ziekenhuis en thuiszorg
Jolanda maakt vervolgens direct rapportages die in het medisch dossier van de patiënt komen en ze schrijft zelf recepten uit. Ook fungeert ze als aanspreekpunt richting alle thuiszorgorganisaties. Jolanda: “Al die dingen samen, zorgen er voor dat alle huisartsen binnen deze kleine coöperatie veel sneller kunnen schakelen. Patiënten hoeven hierdoor ook minder vaak naar huisarts of ziekenhuis, zo is gebleken.”
Naast aanspreekpunt richting de thuiszorgorganisaties, staat Jolanda in nauw contact met het WondExpertiseCentrum (WEC) in het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn. “Dat is zeer handig wanneer het chronische wonden betreft. Dat kan een operatiewond zijn, maar het is meestal een complexe wond die niet met de gebruikelijke zorg dicht gaat. De dermatologen en chirurgen die in het ziekenhuis werken, zijn gemakkelijk door mij te benaderen. Nu de polikliniek ook in het Eper Medisch Centrum zit, is daar zelfs een dermatoloog werkzaam die ik desgewenst kan aanspreken.”

‘Lijntjes veel korter: dit is wat wijkgerichte zorg inhoudt!’
Deze integrale aanpak van deze langdurig chronische wonden is, nu al een succes te noemen. De coöperatie Huisartsen Epe-Oene is daarom zeer blij dat ze Jolanda voor dergelijke complexe wondzorg in dienst genomen hebben. Dennis Boon, namens de coöperatie: “Het is prachtig om dergelijke zorg bij één iemand neer te leggen. Je bent niet afhankelijk van een grotere regionale organisatie die dit voor heel veel huisartsenpraktijken regelt. Je werkt veel nauwer samen met andere partijen zoals de thuiszorg. Daarbij zijn de lijntjes naar alle huisartsen van onze coöperatie veel korter. Op het moment dat wij signaleren dat een bepaalde wond moeilijk dicht gaat, dan hoeven we dat niet meer zelf op te pakken, maar kunnen we dit overdragen aan Jolanda. Ja, het is een extra inspanning richting onze patiënten. Maar veel belangrijker: dit is wat ons betreft, exact wat wijkgerichte zorg inhoudt.”
Jolanda heeft veel ervaring in de thuiszorg als (wond)verpleegkundige, aldus Dennis Boon. “Ze heeft veel expertise in huis. We hopen de kwaliteit van de wondzorg hiermee te verbeteren.” Ook huisartsen zelf worden ook continu getraind om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen rondom het verzorgen van wonden, de juiste manier van zwachtelen of het beste wondgaasje of het nieuwste verband. “Onlangs hebben alle huisartsen van de coöperatie een uitgebreide nascholing wondzorg gevolgd. Die training wordt binnenkort door Jolanda gegeven aan onze doktersassistentes. Iedereen leert er van. Dat zorgt uiteindelijk voor zinvolle zorg. En daar staan we als flexibele en efficiënte coöperatie Huisartsen Epe-Oene voor.”

Huisartsencoöperatie Epe-Oene ontwikkelt onderscheidend leefstijlinterventieprogramma

Zorgverzekeraars vergoeden ‘gezond leven’ sessies

Waar een klein samenwerkingsverband groot in kan zijn. De zes huisartsenpraktijken in Epe en Oene die zich ooit verenigd hebben in een coöperatie, pakken diverse zorgprojecten gezamenlijk op. De afgelopen 15 jaar is gebleken dat dit bijzondere projecten kan opleveren, die bijdragen aan een gezondere leefstijl, zoals de wandelgroepen in Epe of Oene, waar iedereen die meer wil bewegen al 5 jaar lang aan kan deelnemen. Sinds dit jaar hebben de huisartsen een nieuw project gestart voor mensen die willen werken aan een gezondere leefstijl: de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Het werken als kleine zorgcoöperatie brengt veel flexibiliteit en efficiëntie met zich mee. Bijvoorbeeld wanneer er contracten over bepaalde onderwerpen afgesloten moeten worden met zorgverzekeraars. Het nieuwe leefstijlinterventieprogramma, dat aan alle patiënten met overgewicht en een inactieve leefstijl kan worden aangeboden, blijkt nu al een doorslaand succes.

Samenwerking met leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut
Het 2-jarige leefstijlprogramma dat in Epe gestart is, heet ‘Beweegkuur’. Dit programma wordt uitgevoerd door een leefstijlcoach, fysiotherapeuten en diëtisten, in Fitnesscentrum Epe. Esther Spruijt (Fitnesscentrum Epe) en Ard van Bottenburg (Fysiotherapie Dynamiek) konden niet wachten om hiermee te starten, het stond al heel lang op hun verlanglijstje. Daniëlle Gommers-Vriezema (leefstijlcoach en diëtist) en Lies Hut (diëtist, leefstijlcoach i.o.) zijn ook vanaf het begin betrokken. Danielle en Lies doen alle intakes van de door de huisartsen doorverwezen potentiele deelnemers. “Mensen moeten diverse vragen beantwoorden. Aan de hand daarvan wordt er een persoonlijk behandelplan geschreven. Daarna vinden er in een ruimte in het Fitnesscentrum Epe maandelijkse groepssessies plaats om vorderingen te bespreken en eventuele vragen te behandelen.” Ook de diëtisten Grace Bosch en Gea Koopman zijn inmiddels aangehaakt.

Leefpatroon aanpassen
Dit programma GLI gaat het niet om diëten voorschrijven, sporten en kilo’s verliezen, maar over bewustwording. Daniëlle: “GLI is bedoeld voor volwassenen die een inactieve leefstijl hebben. Sommigen hebben helemaal niet door dat er bepaalde handelingen zijn die gemakkelijk in hun leefpatroon aan te passen zijn. Zodat je uiteindelijk toch wat gezonder gaat leven.” Een wezenlijk onderdeel is beweging. Daar kun je zelf al veel aan doen door dagelijks te gaan wandelen of fietsen. Maar men kan dit natuurlijk ook in een sportschool gaan doen. Dat laatste traject wordt overigens niet vergoed door de verzekeraars. “Daarvóór is er echter al veel te winnen door deelname aan dit leefstijlprogramma.”

Zorgverzekeraars

Ook zorgverzekeraars zien het belang ervan in. Ze vergoeden dit traject volledig. Begin 2019 is het tweejarige contract met de zorgverzekeraars door deze kleine coöperatie ondertekend. Ze waren daarmee één van de eerste huisartsencoöperaties in het land. Vlak voor deze zomer startte de eerste groep Epenaren al met dit gezonde programma. Huisarts Freek Stijntjes: “Overgewicht, een te hoge bloeddruk, suikerziekte, het speelt bij veel van onze patiënten. Als huisartsen merken we tijdens het spreekuur ook wel eens dat onze patiënten zelf aangeven dat ze wat gezonder willen leven maar tegelijkertijd niet weten waar ze moeten beginnen. Daarom hebben we in samenwerking met diverse andere partijen dit leefstijlprogramma opgezet. Het is prachtig dat zorgverzekeraars dat nu willen ondersteunen.”

Dit artikel is in verkorte vorm gepubliceerd in het Veluws Dagblad.

project wondzorg huisartsen

Start optimale wondzorg

Per 1 januari 2019 zijn de huisartsen van Epe en Oene gestart met een gezamenlijk project om de wondzorg voor de patiënten van Epe en Oene te optimaliseren. Om de huisartsen hierbij te ondersteunen is Jolanda van der Vegte in dienst gekomen van de huisartspraktijken. Jolanda heeft veel ervaring in de thuiszorg als (wond)verpleegkundige. Op deze manier willen wij als huisartsen de zorg voor de patiënten dichter bij de patiënten brengen. En door gezamenlijk één aanspreekpunt te hebben voor de diverse thuiszorgorganisaties die ook de nodige expertise in huis heeft hopen wij ook de kwaliteit van de wondzorg te verbeteren. De zorg voor de patiënten met (complexe) wonden komt zo dichter bij de patiënt, zij hoeven hierdoor hopelijk minder vaak of minder lang naar het ziekenhuis.

Challenge Diabetes Festival op 15 oktober 2016 in de Kroondomeinen

 

Op zaterdag 15 oktober 2016 wordt de Nationale Diabetes Challenge feestelijk afgesloten met het Challenge Diabetes Festival bij Paleis Het Loo in Apeldoorn. Daar vindt de centrale afsluiting plaats met een gezamenlijke wandeltocht door de tuinen van Paleis het Loo. Op het festival worden drie afstanden aangeboden. Er is een 5 km (vooral voor partners, familieleden en andere supporters), 10 km en 20 km wandelroute door de prachtige Paleistuinen en aangrenzende Kroondomeinen.

Ook de deelnemers van de wandelgroepen in Epe-Oene kunnen aan dit spectaculaire slot deelnemen. Iedereen mag zoveel mogelijk supporters, familie of vrienden meenemen tegen een gereduceerde entreeprijs. Na de finishlijn begint het Challenge Diabetes Festival waar de hele dag leuke sport- en beweegactiviteiten zijn voor jong en oud. Het is de plek waar informatie en ervaring over diabetes en bewegen worden gedeeld.

Meer weten?

www.nationalediabeteschallenge.nl

www.wandelenepe.nl

 

Wandelschool & Diabetes Challenge

 

De Wandelschool ‘In de benen’ ondersteunt samen met de huisartsen in Epe en Oene actief de initiatieven van de Bas van de Goor Foundation. Deze Foundation zet zich in voor mensen met Diabetes Mellitus.

Speciaal voor mensen met Diabetes Mellitus wordt, onder begeleiding van de wandelschool, wekelijks van 18 mei tot 8 oktober met drie groepen gewandeld. Het doel is de tweede week van oktober met alle deelnemers 4 maal 10 km te wandelen.

De regelmatige beweging kan positieve effecten hebben op de piekwaarden van het bloedsuikergehalte, hart, bloedsomloop en cholestrolwaarden. Daarmee kan het wandelprogramma een positieve impuls vormen voor mensen met Diabetes Mellitus. Het ultieme doel is, naast het bereiken van een algemeen betere lichamelijke conditie, toe te werken naar een situatie waarin de hoeveelheid medicijnen en gebruik van insuline gereduceerd kan worden.

Meer weten? Vraag uw huisarts of kijk eens op www.wandelenepe.nl