Complexe wondzorg

De huisartsen in de regio Epe-Oene bieden speciale zorg bij complexe wondzorg. Elke acute of chronische wond die langer dan verwacht nodig heeft om te genezen en daarom extra (specialistische) zorg nodig heeft is een complexe wond. Over het algemeen zouden wij kunnen stellen dat wonden die niet binnen 3 weken redelijkerwijs genezen hieronder vallen.

Behandeling complexe wonden

Een wond, of het onvoldoende genezen ervan, kan vele oorzaken hebben zoals vaatproblematiek, diabetes mellitus, doorliggen of een trauma, maar ook tumorvorming , een ontsteking of een infectie kan hieraan ten grondslag liggen.

Een wond is een beschrijving van een situatie en is een bevinding bij het lichamelijk onderzoek van een patiënt, net zoals een geruis aan het hart of een vergrote lever dat is. Een wond is dus geen diagnose. Altijd dienen de oorzaak van de wond en de belemmerende factoren bij uitblijven van genezing achterhaald te worden. De oorzaken zijn onder te verdelen in patiënt specifieke factoren (zoals het voorkomen van twee of meerdere aandoeningen en/of stoornissen, gebruik medicatie en roken) en lokale factoren in en rondom de wond (zoals doodweefsel, ophoping van vocht, slechte doorbloeding en druk).

Het stellen van een adequate diagnose in een vroeg stadium na het ontstaan van een wond is van groot belang, daar een juiste behandeling gericht op de onderliggende oorzaak en de belemmerende factoren leidt tot een snellere genezing en een betere kwaliteit van leven. Wanneer er een complexe wond geconstateerd is dan zal de regie wondverpleegkundige ingeschakeld worden d.m.v. een verwijzing van de huisarts.

Wat doet de regieverpleegkundige complexe wondzorg?

 1. Het beoordelen van de wond en de beïnvloedende factoren vaststellen
 2. Opstellen van een behandelplan en -doel (en zo nodig tussentijds bijstellen) samen met de patiënt
 3. Adviseren over leefstijlverbetering aan de patiënt
 4. Delen en verspreiden van kennis aan zorgprofessionals en de patiënt
 5. Waar nodig afstemming met (andere) medisch specialisten en/of zorgverleners c.q. multidisciplinair overleg
 6. Coördineren van de complexe wondzorg in de keten
 7. Zorgen voor adequate dossiervoering in het elektronisch patiëntendossier
 8. Toetsen of activiteiten van andere zorgverleners bijdragen aan de behandeling
 9. Organiseren en toezien op analyse van uitkomsten van wondzorg
 10. Toezien op invulling van eigen verantwoordelijkheid van de patiënt.

Stappenplan bij complexe wondzorg

 • Neem contact op met uw eigen huisartsenpraktijk en beschrijf hierbij uw wondsituatie.
 • Uw eigen huisartsenpraktijk is op werkdagen van 8.00-17.00 telefonisch bereikbaar of u wordt hierbij verwezen naar een ander nummer.
 • U wordt binnen 24 uur teruggebeld voor een afspraak (m.u.v. weekenden en feestdagen) of u wordt direct geholpen om een afspraak te plannen.
 • Binnen 48 uur na verwijzing (m.u.v. weekenden en feestdagen) zal er op afspraak een anamnese afgenomen worden bij u thuis en een behandelplan opgesteld worden door de regieverpleegkundige wondzorg.
 • De regieverpleegkundige wondzorg zal het wondzorgproces coördineren.
 • De Coöperatie Huisartsen Epe-Oene heeft een samenwerking met diverse thuiszorgorganisatie in uw buurt. Zij kunnen de dagelijkse uitvoering op zich nemen op het gebied van de wondzorg, waarbij de regieverpleegkundige wondzorg verantwoordelijk is voor het behandelplan.