COPD en Astma

Voor mensen met COPD en Astma hebben de huisartsen een apart spreekuur.

Astma is een aandoening die vaak al in de jeugd ontstaat en een verkramping van de luchtwegen kan geven met benauwdheid en hoesten. Soms hebben mensen alleen in episodes klachten hiervan, soms erg regelmatig. Onze praktijkondersteuner kan u helpen om samen met u te kijken met welke medicijnen u de minste klachten heeft.

COPD is een aandoening die vaak pas op oudere leeftijd ontstaat, meestal door schade die het roken in de longen heeft veroorzaakt. Deze mensen hebben vaak episodes van benauwdheid en hoesten, vaak al na een kleine verkoudheid. Stoppen met roken is eerste stap die genomen moet worden om verdere verergering te voorkomen. Daarnaast zijn er diverse medicijnen die u kunnen ondersteunen bij deze klachten. Bij zowel het stoppen met roken, als bij het afstemmen van uw medicijnen kan de praktijkondersteuner u helpen.