Disclaimer

De website Huisartsen Epe-Oene wil haar patiënten, bezoekers, verwijzers en overige geïnteresseerden informatie bieden. Daartoe is de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks accepteert Huisartsen Epe-Oene geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, noch voor schade, overlast of ongemak dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de informatie. Aan de informatie die is opgeslagen in www.huisartsenepe-oene.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Wel stellen de aangesloten huisartsen het op prijs als u vermeende onvolledigheden en/of onjuistheden per mail meldt aan: communicatie@huisartsenepe-oene.nl

Links

Op de website www.huisartsenepe-oene.nl is een aantal verwijzingen (links) opgenomen naar websites van derden. Deze links vallen buiten de controle van de aangesloten huisartsen en zij kunnen dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Privacy

Alle bezoekerinformatie zullen als vertrouwelijk worden beschouwd. Tenzij expliciet dit kenbaar gemaakt, of indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd. Zie ook onze informatie over de verwerking van gegevens op deze site www.huisartsenepe-oene.nl/cookies-privacy

Verwijzing naar informatie en diensten

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van Huisartsen Epe-Oene. De aangesloten huisartsen spreken hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie in welke vorm dan ook (tekst/foto/video/etc) van www.huisartsenepe-oene.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming voor heeft gekregen.

Wijzigingen

De Huisarsten Epe-Oene behouden zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.huisartsenepe-oene van kracht.