GLI

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Door overgewicht kunt u gezondheidsproblemen krijgen. Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een programma dat helpt om de gezondheidsrisico’s te verminderen. Hierbij krijgt u begeleiding om gezonder te eten, meer te bewegen en u leert deze gewoontes vast te houden. Het programma duurt 2 jaar.

Het GLI programma is bedoeld voor volwassenen met een inactieve leefstijl en overgewicht, waardoor zij een matig tot sterk verhoogd risico op bijv. hart- en vaatziekten hebben. Na verwijzing van uw huisarts of medisch specialist heeft u een gesprek met de leefstijlcoach om te kijken of u voldoende gemotiveerd bent voor een 2-jarig beweegprogramma.

Het is aan te raden om ook op de website van uw eigen zorgverzekeraar na te lezen of u tot de doelgroep behoort waarvoor de GLI vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts. In de verwijzing staat waarom u een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheid risico heeft.

Informatie over gezonde leefstijl
https://www.thuisarts.nl/gezonde-levensstijl/ik-wil-gezond-bewegen

Samenwerkingspartners GLI regio Epe (2019)